Фотобанка

Фотобанка - авторски снимки от България - Симеон ДоновРазширен лиценз

Разширеният лиценз позволява употребата на изображенията в продукти предназначени за продажба, в които закупената фотография е основна негова стойност. Използване в дизайнерски теми или уеб темплейти предназначени за продажба. Използване в неограничен брой държави по света. Употреба в онлайн видео, телевизионни и филмови продукции с неограничен бюджет.

×
Ексклузивни права

При предоставяне на Ексклузивни права авторът се задължава да предостави изключителни права за ползване на един потребител за срок по договаряне, но не за повече от 3 години. Авторът не може да продава снимката на други потребители в договорения срок.

×